بهترین سن برای درمان ارتودنسی چه زمانی است؟

دکتر مهرداد گیتی پیما
28 سپتامبر

توصیه میشود که اولین ویزیت ارتودنسی برای بررسی ناهنجاری های فکی و دندانی در سن ۷ سالگی انجام شود.

پس از ویزیت بسته به نوع ناهنجاری، زمان مناسب درمان توسط ارتودنتیست تعیین می شود.

برای مشکلات فکی سن مراجعه حیاتی می باشد؛ به طوری که بعضی از مشکلات فکی را می توان در سنین قبل از بلوغ، بدون جراحی فک تصحیح کرد.

به طور کلی درمان ارتودنسی محدودیت سنی ندارد؛ ولی در سنین پایین تر، سریع تر و راحت تر به نتیجه مطلوب می رسیم.