عوارض استفاده از کامپوزیت ارزان و فیک

دندانپزشکی سهروردی
19 دسامبر

از عوارض کامپوزیت های ارزان قیمت می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

 

1- التهاب لثه ها

2- تحلیل لثه ها

3- پوسیدگی دندان زیر کامپوزیت به علت عدم تطابق و چسبندگی کامپوزیت با دندان

4- تجمع بزاق و باکتری و تشکیل پلاک میکروبی در زیر کامپوزیت های ارزان و بی کیفیت

5- خونریزی لثه ها در اثر التهاب

6- تغییر رنگ سریع دندان ها

7-ایجاد ظاهری تصنعی در دندان ها و ظاهر فرد

One thought on “عوارض استفاده از کامپوزیت ارزان و فیک

Comments are closed.