ارتودنسی یا مرتب سازی دندان

orthodontics
دندانپزشکی سهروردی

ارتودنسی یکی از رشته‌های تخصصی دندانپزشکی و اولین تخصص معرفی‌شده در دندانپزشکی می‌باشد. ارتودنسی بیشتر اصلاح جفت‌شدن نامناسب دندان‌هاست. این امر می‌تواند ناشی از موقعیت نادرست دندان‌ها یا دو فک نسبت به هم باشد ویا امکان دارد درجاتی از هر دو مشکل در یک فرد موجود باشد

درمان‌های ارتودنسی در مرکز دندانپزشکی دکتر مهرداد گیتی پیما ممکن است تنها بر تصحیح موقعیت دندان‌ها یا تغییر الگو و جهت رشد دو فک متمرکز باشد. از جنبهٔ دیگر می‌توان ارتودنسی را به درمان با دستگاه‌های ثابت و متحرک تقسیم کرد.

دستگاه‌های ثابت دستگاه‌هایی هستند که در طول درمان نیازی به خارج نمودن آن‌ها از دهان توسط بیمار وجود ندارد و اجزای اصلی تشکیل‌دهندهٔ آن‌ها براکت و سیم می‌باشد. براکت‌ها همان اجزای کوچکی هستند که توسط چسب خاصی به دندان چسبانده می‌شوند. در بین مردم از اصطلاح سیم‌کشی یا سیم‌بستن دندان هم برای اشاره به این عمل استفاده می‌شود. دستگاه‌های متحرک انواعی هستند که فرد می‌تواند در طول درمان آن‌ها را از دهانش خارج کند، البته گاهی این خارج نمودن ممکن است بنا بر تجویز دندانپزشک دکتر مهرداد گیتی پیما ارتودنتیست محدود به زمان‌های کوتاهی مانند زمان صرف غذا یا مسواک کردن باشد.